Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Γεωργίτσογλου, Αθανασία el
dc.date.accessioned 2014-08-01T11:08:49Z
dc.date.available 2014-08-01T11:08:49Z
dc.date.issued 2014-08-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/1051
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εναλλακτικός τουρισμός el
dc.subject Ήπειρος el
dc.subject Οικονομική ανάπτυξη el
dc.subject Χρηματοδοτικά προγράμματα el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.subject Μορφές τουρισμού el
dc.title Εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιφέρεια Ηπείρου el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τουρισμός -- Ελλάδα -- Ήπειρος el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2007
heal.advisorName Κυπριωτέλης, Ευστράτιος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 97
heal.fullTextAvailability true


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα