Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Σενάρια παρέμβασης για άτομα με αφασία

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Τασούλας, Σταύρος el
dc.date.accessioned 2020-06-29T07:41:49Z
dc.date.available 2020-06-29T07:41:49Z
dc.date.issued 2020-06-29
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/11324
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αφασία el
dc.title Σενάρια παρέμβασης για άτομα με αφασία el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2020
heal.bibliographicCitation Τασούλας, Σ, 2020. Σενάρια παρέμβασης για άτομα με αφασία. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετά τα βασικά χαρακτηριστικά της αφασίας, δίνοντας κυρίως έμφαση στα σενάρια παρέμβασης σε αφασικούς ασθενείς. Αρχικά επιχειρείται ο ορισμός της διαταραχής, καθώς και τα αίτια από τα οποία προκαλείται. Επίσης παρατίθενται και αναλύονται τα κλινικά αναγνωρισμένα σύνδρομα αφασίας, καθώς και οι μέθοδοι αξιολόγησης αυτών, με σκοπό να δώσει στο λογοθεραπευτή τη δυνατότητα να μελετήσει τις αφασίες ως προς τα συμπτώματα, τα γνωστικά και γλωσσικά ελλείμματα, καθώς και τις άθικτες, από τη βλάβη, λειτουργίες. Στο επόμενο κεφάλαιο δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο πλάνο παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τόσο οι στόχοι της λογοθεραπευτικής παρέμβασης, όσο και ο ρόλος του λογοθεραπευτή σε αυτή. Η καλή σχέση μεταξύ λογοθεραπευτή και ασθενή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας αποτελεσματικής παρέμβασης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ρόλο της οικογένειας του ασθενή, η ένταξη της οποίας στο θεραπευτικό πλάνο είναι μείζονος σημασίας. Επιπροσθέτως η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του λογοθεραπευτή, μέσω της δημιουργίας ποικίλων εφαρμογών τόσο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και για κινητά τηλέφωνα και tablet. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, περιλαμβάνεται υλικό λογοθεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο να καλύψει περιοχές της επικοινωνίας και των γνωστικών λειτουργιών, οι οποίες επηρεάζονται συνήθως από τη νευρολογική βλάβη. el
heal.abstract This undergraduate thesis studies the basic characteristics of aphasia, mainly emphasizing the intervention scenarios on patients who have aphasia. At first the definition of the disorder is attempted as well as its causes. Also clinically recognized aphasia syndromes as well as evaluation methods are listed and analyzed in order to give the speech therapist the opportunity to study aphasia in terms of symptoms, cognitive and linguistic deficits as well as the functions that are intact. In the next chapter great importance is given to intervention plan. More specifically, both the objectives of speech therapy intervention and the role of the speech therapist are analyzed. A good relationship between the speech therapist and the patient is an integral part of effective intervention. Then the role of the patient’s family is mentioned, the inclusion of which in the treatment plan is of major importance. In addition, technology can be an important tool in the hands of a speech therapist by creating variety of applications for computers, mobile phones and tablets. The last chapter of this paper includes intervention material that was created to cover areas of communication and cognitive functions that are usually affected by neurological damage. en
heal.advisorName Τόκη, Ευγενία el
heal.committeeMemberName Τόκη, Ευγενία el
heal.committeeMemberName Τάτσης, Γεώργιος el
heal.committeeMemberName Χριστοδουλίδης, Παύλος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 92 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics