Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

 

Διατμηματικό του Τμήματος Χημείας (Διοικ. Υπευθ.), συνεργαζόμενο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Ιχθυοκομείας-Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.