Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων - σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων (HACCP)

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)