Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η φοροαποφυγή στους διεθνοποιημένους όμιλους επιχειρήσεων - πρακτικές και λογιστικές μέθοδοι

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)