Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Φελέκη, Ελευθερία el
dc.date.accessioned 2017-07-12T06:37:34Z
dc.date.available 2017-07-12T06:37:34Z
dc.date.issued 2017-07-12
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7176
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.title Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. el
dc.title Factors of work satisfaction. Case study: the region of Western Greece. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0016 el
heal.classification Υπάλληλοι -- Δυτική Ελλάδα el
heal.classification Employees -- West Greece en
heal.classification Εργασιακή ικανοποίηση el
heal.classification Job satisfaction en
heal.classification Ερωτηματολόγια el
heal.classification Questionnaires en
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017
heal.bibliographicCitation Φελέκη, Ε., 2017. Παράγοντες εργασιακής ικανοποίησης. Μελέτη περίπτωσης: η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί βασικό συστατικό της συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας των εργαζομένων τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Συμφέρον του κάθε οργανισμού είναι να κρατά τους εργαζομένους ευχαριστημένους με τον μισθό, τις ευκαιρίες για προαγωγή, με το επίπεδο αυτονομίας κ.λ.π. για να επιτύχει την υλοποίηση στρατηγικών στόχων. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η εργασία είναι οργανωμένη σε έξι κεφάλαια. Τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην έννοια και την σημασία της εργασιακής ικανοποίησης. Παρουσιάζουν το θέμα της αποξένωσης και της παρακίνησης στην εργασία με ιδιαίτερη αναφορά στα χαρακτηριστικά της. Περιλαμβάνουν βασικές θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την εργασιακή ικανοποίηση καθώς και αποτελέσματα ερευνών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο στο ιδιαίτερο πεδίο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Στα υπόλοιπα κεφάλαια γίνεται λόγος για την ερευνητική μεθοδολογία που έγινε μεταξύ 150 υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον ερευνητικό σκοπό, για την συλλογή δεδομένων και για την διαχείριση της έρευνας. Αναφέρονται αποτελέσματα τόσο από την ανάλυση δεδομένων που συμμετείχαν στην έρευνα όσο και από την ανάλυση των ερωτήσεων εργασιακής ικανοποίησης που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ενδιαφέρουσες διασταυρώσεις συνάφειας μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και του φύλου, της θέσης, του εισοδήματος και της εκπαίδευσης. Τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας. el
heal.abstract Work satisfaction plays an essential part in employee’s emotional and psychological prosperity in both private and public sectors. It is in each organism’s best interest, in order to achieve their strategic goals to keep each employee pleased with the salary, the opportunities for promotions and the feeling of being independent. This dissertation examines the level of employee satisfaction in the region of western Greece. The dissertation is organized into six chapters. The first three chapters refer to the meaning and importance of job satisfaction. They introduce the subject of alienation and motivation in the working environment with particular reference to its characteristics. They include basic theories and models regarding job satisfaction as well as research results from the international and Greek field of the special sector of state employees. The rest of the chapters refer to the research methology that was used for 150 employees in the region of western Greece, for research purposes, data collection and for the management of the research results. Results are reported from both the analysis of data that took part in the research and from the analysis of job satisfaction questions included in the questionnaire that was used. Afterwards interesting crossings of relevance are introduced between job satisfaction, gender, position, income and education. Finally, the results of the research are reported. en
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Διακομιχάλης, Μιχαήλ el
heal.academicPublisher Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 83
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics