Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Αντωνιάδης, Ανδρέας-Μιχάλης el
dc.contributor.author Καραγιάννης, Σπυρίδων el
dc.date.accessioned 2017-09-13T11:47:22Z
dc.date.available 2017-09-13T11:47:22Z
dc.date.issued 2017-09-13
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7427
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Γλωσσικές δεξιότητες el
dc.title Δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2006
heal.bibliographicCitation Αντωνιάδης, Α.Μ., & Καραγιάννης, Σπ., 2006. Δοκιμασία γλωσσικών δεξιοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 80
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα