Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία και η συμβολή του παιχνιδιού στην ενίσχυσή της

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Αργυρίου, Δήμητρα el
dc.contributor.author Κόφφα, Παυλίνα el
dc.contributor.author Μάτη, Μαρία el
dc.contributor.author Παπαδοπούλου, Αναστασία el
dc.date.accessioned 2017-09-14T05:46:33Z
dc.date.available 2017-09-14T05:46:33Z
dc.date.issued 2017-09-14
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/7430
dc.rights Default License
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Παιχνίδι el
dc.subject Προσχολική αγωγή el
dc.subject Ψυχική ανθεκτικότητα el
dc.title Ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία και η συμβολή του παιχνιδιού στην ενίσχυσή της el
heal.type bachelorThesis el
heal.secondaryTitle Resilience in preschool age and the contribution og the game on its promotion en
heal.classification Ψυχολογία el
heal.classification Παιδική ψυχολογία el
heal.language el el
heal.access campus el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2017-09-13
heal.bibliographicCitation Αργυρίου, Δ., κ.ά., 2017. Ψυχική ανθεκτικότητα στην προσχολική ηλικία και η συμβολή του παιχνιδιού στην ενίσχυσή της. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής. el
heal.abstract Περίληψη Κατά την προσχολική ηλικία το παιδί είναι ευάλωτο και επηρεάζεται εύκολα και σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον του και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Και αυτό γιατί, οι συνθήκες αυτές μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία του παιδιού είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο και αντιστοίχως να φέρουν στην επιφάνεια θετικές ή αρνητικές πτυχές του παιδιού και προβλήματα συμπεριφοράς. Ένας τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης των αρνητικών αυτών επιρροών, είναι μέσα από την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Η ψυχική ανθεκτικότητα επικεντρώνεται στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων και τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας που μπορούν να επιδράσουν στο παιδί. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργούν ένα δίχτυ προστασίας γύρω από το παιδί, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες και εμπόδια συναντήσει στη ζωή του. Στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, εκτός από την οικογένεια, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί του παιδιού, οι οποίοι αξιοποιώντας καινοτόμες μεθόδους μέσα από το παιχνίδι, μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές τους. el
heal.advisorName Χαρίση, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Κανελλοπούλου, Έλενα el
heal.committeeMemberName Νούσια, Αλεξάνδρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 94 el
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής