Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η συμβολή της οικογένειας και του παιδικού σταθμού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καλαΐτζοπούλου, Μαρία el
dc.contributor.author Σταθοπούλου, Σοφία el
dc.date.accessioned 2018-03-01T14:56:10Z
dc.date.available 2018-03-01T14:56:10Z
dc.date.issued 2018-03-01
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8483
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Οικογένεια el
dc.subject Βρεφονηπιακοί σταθμοί el
dc.subject Βρεφονηπιοκόμοι el
dc.subject Γονείς el
dc.subject Παιδαγωγοί el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Παιδικοί σταθμοί el
dc.title Η συμβολή της οικογένειας και του παιδικού σταθμού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. el
heal.classification Οικογένεια και σχολείο el
heal.classification Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών el
heal.classification Προσχολική αγωγή el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2004
heal.bibliographicCitation Καλαΐτζοπούλου, Μ. & Σταθοπούλου, Σ., 2004. Η συμβολή της οικογένειας και του παιδικού σταθμού στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας. Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. el
heal.abstract Η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου αποτελεί διαδικασία σημαντική τόσο για την ζωή του, όσο και για την εξέλιξη της κοινωνίας. Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναφέρεται στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Η κοινωνικοποίηση είναι μια λειτουργία, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Για το λόγο αυτό κατά τη νηπιακή ακόμη ηλικία, υπεύθυνοι να χειριστούν την κατάσταση αυτή με λεπτότητα και διακριτικότητα είναι τόσο η οικογένεια όσο και ο παιδικός σταθμός. Μέσα από σχετικές έρευνες και μελέτες, ειδικοί επιστήμονες, όπως ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και παιδαγωγοί, προσπάθησαν να δουν το περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης και να της δώσουν έναν ορισμό, ο οποίος διαφέρει, σε καθεμιά απ’ αυτές τις τρεις επιστήμες. Η διαδικασία της κοινωνικοποίησης, λοιπόν χωρίζεται σε τρεις φάσεις, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται με βάση την ηλικία του ατόμου. Οι φάσεις αυτές είναι: η πρωτογενής, η δευτερογενής και η τριτογενής φάση κοινωνικοποίησης. Η πραγματοποίηση αυτής της διαδικασίας στηρίζεται πάνω σε φορείς – παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ομαλή εξέλιξή της. Το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η πρωτογενής και η δευτερογενής φάση της κοινωνικοποίησης. Εν συνεχεία στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την πρωτογενή κοινωνικοποίηση, η οποία εκτυλίσσεται μέσα στην οικογένεια. Η οικογένεια είναι υπεύθυνη να θέσει τις βάσεις, κατά την έναρξη της διαδικασίας κοινωνικοποίησης. Στο έργο της αυτό κατέχει σημαντικό ρόλο η σχέση που το παιδί αναπτύσσει με τα άτομα του κοινωνικού του περιβάλλοντος, κυρίως με τη μητέρα και τον πατέρα. Οι συνθήκες ζωής, η δομή της οικογένειας, το κοινωνικοοικονομικό της επίπεδο είναι παράγοντες που επηρεάζουν, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, το παιδί στην κρίσιμη αυτή φάση. Ο αμέσως επόμενος υπεύθυνος της διαδικασίας αυτής, φαίνεται να είναι ο παιδικός σταθμός, ο οποίος ανήκει στη δευτερογενή φάση κοινωνικοποίησης. Στο τρίτο κεφάλαιο μάλιστα, γίνεται μια ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του παιδικού σταθμού στη διαδικασία αυτή. Αυτός είναι ο χώρος όπου για πρώτη φορά το παιδί θα δημιουργήσει σχέσεις, έξω από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον. Θα ανταλλάξει εμπειρίες με συνομηλίκους, θα ανακαλύψει νέα πράγματα και ένα νέο πρότυπο στο πρόσωπο του παιδαγωγού προσχολικής ηλικίας και παράλληλα, θα απασχοληθεί με υλικά και παιδαγωγικά μέσα που δεν έχει ξανασυναντήσει. Με την κατάλληλη αρωγή και αγωγή θα αναπτύξει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή του στην ομάδα και για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Το παιχνίδι συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Ιδιαίτερα το ομαδικό παιχνίδι συμβάλλει σημαντικά στο να εκπληρωθούν ορισμένες από τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κοινωνικοποίησης. Το ιδανικό βέβαια είναι να υπάρχει ταυτόχρονα και αρμονικά η συμβολή και των δύο παραγόντων προς όφελος, πάντα του παιδιού. Όταν οι γονείς και οι παιδαγωγοί ακολουθούν από κοινού μια μέθοδο αντιμετώπισης ενός προβλήματος που πιθανόν να προκύψει, επιδρούν θετικά στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη του παιδιού. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη σημασία της συνεργασίας αυτής, ανάμεσα στην οικογένεια και τον παιδικό σταθμό. Κάποιες φορές όμως, μέσα στις σχέσεις του παιδιού με την οικογένεια ή με την παιδαγωγό ή τους συνομηλίκους δημιουργούνται συγκρούσεις. Όταν οι συγκρούσεις αυτές είναι μικρές και χωρίς ιδιαίτερη σημασία λύνονται απευθείας από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου κάποιες συγκρούσεις επιφέρουν άσχημες αντιδράσεις. Τότε αυτές μπορούν να λυθούν μέσω των ειδικών συμβούλων, οι οποίοι φροντίζουν να εξομαλύνουν την υπάρχουσα κατάσταση και να επαναφέρουν τις σχέσεις στην αρχική τους μορφή. Η Συμβουλευτική των γονέων και του παιδικού σταθμού περιγράφεται στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας. Όσα περιγράφονται σ’ αυτή την εργασία, θα συντελέσουν σημαντικά στην κατανόηση της έννοιας της κοινωνικοποίησης, αποκαλύπτοντας τον καταλυτικό ρόλο της οικογένειας και του παιδικού σταθμού σ’ αυτή τη διαδικασία, επισημαίνοντας παράλληλα και τη μεγάλη έμφαση που πρέπει να δοθεί στη συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια και τον παιδικό σταθμό. Η Συμβουλευτική γονέων και παιδικού σταθμού, θα συμβάλλει σημαντικά στη γεφύρωση τυχόν συγκρούσεων που μπορεί να προκύψουν ανάμεσά τους. Η γεφύρωση αυτή θα βοηθήσει και τις δύο αυτές κοινωνικές ομάδες στην ανεύρεση των κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων, που έχουν σκοπό να παρεμποδίσουν τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του παιδιού. el
heal.advisorName Χρύση, Ελένη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 111
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics