Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Γλωσσικές και προσωδιακές ικανότητες παιδιών με απραξία της ομιλίας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Μυλωνά, Βασιλική el
dc.date.accessioned 2018-05-22T06:01:51Z
dc.date.available 2018-05-22T06:01:51Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/8858
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Προσωδία el
dc.subject Απραξία el
dc.title Γλωσσικές και προσωδιακές ικανότητες παιδιών με απραξία της ομιλίας el
dc.title Language and prosodic skills in childhood apraxia of speech en
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Μυλωνά, Β., 2018. Γλωσσικές και προσωδιακές ικανότητες παιδιών με απραξία της ομιλίας. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστούν γλωσσικές και προσωδιακές ικανότητες τυπικά αναπτυγμένων παιδιών και παιδιών με παιδική Απραξία. Για την πειραματική δοκιμασία έλαβαν μέρος 5 παιδιά με απραξία της ομιλίας ηλικίας από 4,5 έως 6 ετών (πειραματική ομάδα) και 5 παιδιά τυπικής ανάπτυξης με όμοια χαρακτηριστικά (φύλο και ηλικία). Κάθε παιδί άκουγε από δύο ιστορίες, τη μία με επίπεδη και την άλλη με έντονη προσωδία, ενώ παράλληλα έβλεπε στην οθόνη του υπολογιστή εικόνες που απεικόνιζαν τα γεγονότα της ιστορίας που άκουγε. Μετά το τέλος της διήγησης τα παιδία κλήθηκαν να εξιστορήσουν την ιστορία που μόλις άκουσαν, με τη βοήθεια των εικόνων. Οι αναδιηγήσεις των παιδιών μαγνητοφωνούνταν με σκοπό τη μετέπειτα ανάλυσή τους. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε η μικροδομή, δηλαδή το Μέσο Μήκος Εκφωνήματος, η λεξιλογική ποικιλία, ο αριθμός και το είδος των προτάσεων που χρησιμοποίησαν τα παιδιά, η συντακτική πολυπλοκότητα (παρατακτικές και υποτακτικές δομές) και η χρήση λειτουργικών λέξεων και λέξεων περιεχομένου, καθώς και η μακροδομή των αναδιηγήσεων, δηλαδή εάν τα παιδιά παρουσίασαν τους πρωταγωνιστές, τον χώρο, τον τόπο και τα γεγονότα (σκοπό, προσπάθεια, αποτέλεσμα) με τη σωστή σειρά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη είχαν καλύτερη επίδοση σε σχέση με την πειραματική ομάδα. Η πιο ενδιαφέρουσα διαπίστωση, ωστόσο, είναι ότι αντίθετα με την ομάδα ελέγχου που παρείχε αναλυτικότερες αναδιηγήσεις (μακροδομή) στη συνθήκη με την έντονη προσωδία, η απόδοση των παιδιών με απραξία της ομιλίας δεν επηρεάστηκε από την προσωδία. Επομένως, οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε προσωδιακά στοιχεία μπορεί να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μια ομάδα παιδιών που φαίνεται να μην κατανοούν την προσωδία. Φυσικά, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Λέξεις-κλειδιά: προσωδία, προσωδιακά χαρακτηριστικά, αφήγηση, αναδιήγηση, μικροδομή, μακροδομή, παιδική απραξία ομιλίας (πΑΟ), κλινικά χαρακτηριστικά παιδικής απραξίας της ομιλίας, θεραπευτικές προσεγγίσεις της παιδικής απραξίας λόγου. el
heal.abstract ABSTRACT The purpose of the present study is to explore children's with childhood apraxia of speech (CAS) language and prosodic skills. For this reason 5 typically developed children and 5 children with CAS took part in a re-narration task in which participants listened to two stories, one produced by an actress with "flat" and once with "live" prosody. At the same time the was watching on a computer screen pictures related to the story he is hearing. At the end of narration, the children were told to retell the story they heard using the pictures for help. The children’s re-narration are then recorded for further analysis. Each re-narration was analysed as far as the microstructure (mean length of utterances, subordinate sentences, lexical diversity e.t.c) and the macrostructure (order of the episodes, necessary information e.t.c.) is concerned. The overall results showed that the typically developed children performed better than the experimental group in both the microstructure and the macrostructure. The most interesting finding, however, is that, contrary to the controls who provided more analytical re-narrations (macrostructure) in the condition with the "live" prosody, children's with CAS performance was not affected by prosody. Thus, interventions based on prosodic elements (e.g. MIT) might not have the expected results in a group of children that seems to not comprehend prosody properly. Of course, further research is needed. Key - words: prosody, prosodic features, narration, re-narration, microstructure, macrostructure, childhood apraxia of speech (CAS), clinic characteristics of children’s apraxia of speech, therapeutic approaches of children’s apraxia of speech. en
heal.advisorName Μαρτζούκου, Μαρία el
heal.committeeMemberName Νούσια, Αναστασία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 85 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics