Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η συμβολή των τελωνείων και των νεοσυσταθεισών κινητών ομάδων ελέγχου στην καταπολέμηση της οικονομικής παραβατικότητας

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Βαρδάκας, Εμμανουήλ el
dc.date.accessioned 2018-09-18T07:45:15Z
dc.date.available 2018-09-18T07:45:15Z
dc.date.issued 2018-09-18
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9250
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Τελωνεία el
dc.subject Κινητές ομάδες ελέγχου el
dc.subject Λαθρεμπόριο el
dc.subject Customs en
dc.subject Mobile Custom Units en
dc.subject Smuggling. en
dc.title Η συμβολή των τελωνείων και των νεοσυσταθεισών κινητών ομάδων ελέγχου στην καταπολέμηση της οικονομικής παραβατικότητας el
dc.title The contribution of customs and newly mobile control groups to combat economic diffficulty en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- A/A 0090 el
heal.classification Παραοικονομία el
heal.classification Φοροδιαφυγή el
heal.identifier.secondary Μεταπτυχιακή εργασία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-09
heal.bibliographicCitation Βαρδάκας, Ε., 2018. Η συμβολή των τελωνείων και των νεοσυσταθεισών κινητών ομάδων ελέγχου στην καταπολέμηση της οικονομικής παραβατικότητας. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει τη συμβολή των Τελωνείων και των νεοσυσταθεισών Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) στην καταπολέμηση της οικονομικής παραβατικότητας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού διερευνάται η διάρθρωση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν στους προληπτικούς ελέγχους που έγιναν από τα Ελληνικά Τελωνεία την περίοδο από το 2012 μέχρι και το 2016, καθώς και η διαχρονική εξέλιξη των διαφόρων κατηγοριών ως ποσοστό των συνολικών κατασχέσεων και δεσμεύσεων των Τελωνείων. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη συλλογή δευτερογενών στοιχείων τα οποία αντλήθηκαν από τις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες καθώς και στις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Από την έρευνα προέκυψαν σαφή συμπεράσματα τόσο για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων όσο και για την ανάγκη να υιοθετηθεί μια νέα προσέγγιση στο θέμα της μεθόδου καταλογισμού και είσπραξης των προστίμων. el
heal.abstract The purpose of this diploma thesis is to investigate the contribution of customs and newly created mobile control units to the fight against economic crime. In order to achieve this goal, we investigate the structure of the infringements found in the preventive c hecks carried out by the Greek C ustoms during the period from 2012 to 2016 and the evolution of the various categories as a percentage of total customs seizures and commitments. The methodology followed was based on the collection of secondary data collected by the competent customs services as well as the annual accounts of the Independent Public Revenue Authority. The survey has led to clear conclusions on both the effectiveness of controls and the need to adopt a new approach to the method of imputation and collection of fines. en
heal.advisorName Γκίκας, Γρηγόριος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 113
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics