Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Αξιολόγηση και εκτίμηση του πόνου με χρήση διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή και μεθόδους μηχανικής μάθησης.

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)