Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Γλωσσική διατήρηση και γλωσσική υποχώρηση της ποντιακής διαλέκτου. 19

Σύνολο Επισκέψεων ανά Μήνα

Δεκέμβριος 2018
Γλωσσική διατήρηση και γλωσσική υποχώρηση της ποντιακής διαλέκτου. 19

Προβολές κορυφαίων χωρών

Προβολές
United States of America 8
Greece 7
Germany 3
France 1

Προβολές κορυφαίων πόλεων

Προβολές
Peiraeus 4
Houston 2
Piraeus 2
Redmond 2
Ann Arbor 1
Woodbridge 1