Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φορείς διαφήμισης και προβολής στο Διαδίκτυο.

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Απεραθίτης, Κωνσταντίνος el
dc.date.accessioned 2018-12-05T07:03:32Z
dc.date.available 2018-12-05T07:03:32Z
dc.date.issued 2018-12-05
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9533
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Facebook el
dc.title Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φορείς διαφήμισης και προβολής στο Διαδίκτυο. el
dc.title Social networks as advertising and projecting in the Internet. en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής FIN -- A/A 0512 el
heal.classification Διαδίκτυο el
heal.classification Internet en
heal.classification Μέσα κοινωνικής δικτύωσης el
heal.classification Social networks en
heal.classification Διαφήμιση *
heal.classification Advertising *
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Απεραθίτης, Κ., 2018. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φορείς διαφήμισης και προβολής στο Διαδίκτυο. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν μια πραγματική επανάσταση και η διαφήμιση μέσω αυτών παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και καλύτερη εξυπηρέτηση στους καταναλωτές, αφού έχουν πλέον τη δυ-νατότητα να βρίσκουν εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις οικονομικές δυνατότητες τους. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο και στα social media έχει χαμηλό κόστος και είναι από τα ελάχιστα μέσα διαφήμισης όπου μπορεί να μετρηθεί άμεσα η αποδοτικότητά της. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την σχέση αυτών με την ανάπτυξη της διαφήμισης και της προβολής μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης που αφορά την επι-χείρηση X-TREME STORES, και γίνεται αξιοποίηση του α Facebook ως ισχυρό επι-κοινωνιακό και διαφημιστικό εργαλείο. Διαπιστώθηκε από αυτή τη μελέτη η δυναμική και η ισχύς του Facebook στην διαφημιστική λειτουργία μιας επιχείρησης. Διαφάνηκαν οι δυνατότητες προβολής και επικοινωνίας με το αγοραστικό κοινό, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά που διαθέτει το διαδίκτυο: επικοινωνία, ταχύτητα, σύνδεση με απομακρυσμένη μέρη. el
heal.abstract Social media is a real revolution, and advertising through them provides significant business benefits but also better service to consumers, since they are now able to easi-ly find products and services according to their preferences and financial capabilities . Online and social media advertising is low cost and is one of the few advertising me-dia where its efficiency can be directly measured. The aim b of this paper is to exam-ine their relationship with the development of advertising and web-based advertising. In addition, the case study on X-TREME STORES is presented, and Facebook is be-ing exploited as a powerful communication and advertising tool. This study found the strength and strength of Facebook in the advertising business of a business. The pos-sibilities for viewing and communicating with the public, along with the features of the internet: communication, speed, connection to remote places were revealed en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 63 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics