Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Παππά, Λαμπρίνα el
dc.date.accessioned 2018-12-21T16:41:23Z
dc.date.available 2018-12-21T16:41:23Z
dc.date.issued 2018-12-21
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9591
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Εργασιακή απόδοση *
dc.subject Οικογένειες *
dc.subject Ανάγκες *
dc.title Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση el
dc.title The impact of family and personal life responsibility on work performance. en
heal.type masterThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- Α/Α 0116 el
heal.classification Εργασιακή ικανοποίηση el
heal.classification Job satisfaction *
heal.classification Οικογένειες *
heal.classification Families *
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018-10
heal.bibliographicCitation Παππά, Λ., 2018. Επίδραση των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σε ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, η επίδραση των οικογενειακών – προσωπικών υποχρεώσεων στην εργασιακή απόδοση. Ο Ruppanner, (2013:327-347) υποστηρίζει ότι η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής είναι ‘απαραίτητη’ προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση εργασίας και οικογένειας, καθώς οι απαιτήσεις του προσωπικού - οικογενειακού ρόλου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παραγωγικού ρόλου και αντίστροφα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο επέφεραν πολλές και σημαντικές αλλαγές τόσο στον θεσμό της οικογένειας και σε προσωπικό επίπεδο όσο και στο κομμάτι της εργασία. Παρά το ενδιαφέρον, λίγες μελέτες εξετάζουν τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής -προσωπικής ζωής και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση (Mañas & Garrido, 2007). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εκθέσει, να αναδείξει και να αναλύσει τα χαρακτηριστικά ενός εργασιακού περιβάλλοντος, τον ρόλο των οικογενειακών - προσωπικών υποχρεώσεων των ατόμων και την επίδραση αυτών στην εργασιακή απόδοση. Επίσης θα παρουσιαστούν πολιτικές και πρακτικές φιλικές προς το άτομο [εργαζόμενο] όσο και στην οικογένεια που έχουν αναπτυχθεί από επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της Διοίκησης Ανθρώπινων πόρων. el
heal.abstract The effect that family and personal obligations have in work performance shows interest over the last years. The requirements of the family and personal role do not correspond in the requirements of the productive role and vice versa. Ruppaner (2013: 327-347) supports that the balance between work and family is essential in order the conflict between them to be prevented. It is commonly accepted that the developments that have been taken place at a global level introduced important change in the institution of family, personal life and the work domain. There are only a few surveys / studied that study the relationship between personal and professional life and their impact on work performance (Mañas & Garrido, 2007). The purpose of this study is to depict and analyze not only the features of the work environment and family obligations but also the effect they have in work performance. Fur their more, worker and family friendly strategies, which have been developed by businesses both in Greece and other countries, will be presented in the frame of the Administration of human resources. en
heal.advisorName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Παππά, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.numberOfPages 115
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics