Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Πολλαπλασιασμός της Αμπέλου. Σύγχρονες τάσεις στην χρήση Αμερικανικών Υποκειμένων.

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Κοντούλης, Λάμπρος el
dc.date.accessioned 2019-01-09T08:23:52Z
dc.date.available 2019-01-09T08:23:52Z
dc.date.issued 2019-01-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9612
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πολλαπλασιασμός el
dc.subject Αμπέλου el
dc.subject Αμερικανικά el
dc.subject Υποκείμενα el
dc.subject Αμπελουργία el
dc.title Πολλαπλασιασμός της Αμπέλου. Σύγχρονες τάσεις στην χρήση Αμερικανικών Υποκειμένων. el
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.classification Αμπέλια - Πολλαπλασιασμός el
heal.classification Αμπελουργία el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Κοντούλης, Λάμπρος, 2018. Πολλαπλασιασμός Αμπέλου.Σύγχρονες τάσεις στην χρήση των Αμερικανικών Υποκειμένων. Πτυχιακή Εργασία. Άρτα: ΤΕΙ Ηπείρου.Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίαςείναι ο ‘’Πολλαπλασιασμός της Αμπέλου και οι Σύγχρονες τάσεις στη χρήση των Αμερικανικών Υποκειμένων’’ . Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην αμπελοκαλλιέργεια, δίνονται πληροφορίες για τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τηναμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, επίσης γίνεται αναφορά για την εξάπλωση της αμπελοκαλλιέργειας στον κόσμο. Στην συνέχεια ασχολούμαστε με την καλλιέργεια της αμπέλου, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και το βιολογικό κύκλο της. Ακόμη δίνονται πληροφορίες για το κλίμα και το έδαφος και έπειτα για τις φροντίδες της αμπέλου, την άρδευση, το κλάδεμα και την λίπανση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για την αφίδα της φυλλοξήρας, αναλύεται η διαδικασία του πολλαπλασιασμού της Αμπέλου, αναπτύσσεται ο εγγενής, ο αγενής πολλαπλασιασμός τα υποκείμενα ανθεκτικά στην ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ) και έπειτα οι τεχνικές εμβολιασμού. Τέλος αναλύονται τα υποκείμενα και οι διασταυρώσεις τους, αναφέρονται οι επιζητούμενες ιδιότητες τους και αναπτύσσονται τα υποκείμενα που συνιστώνται στην χώρα μας. el
heal.advisorName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 51
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα