Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Κουλούρη, Δήμητρα - Σπυριδούλα el
dc.date.accessioned 2019-01-09T08:27:00Z
dc.date.available 2019-01-09T08:27:00Z
dc.date.issued 2019-01-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9613
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Θεραπεία, Κήπος, Αγρόκτημα, Φύση, Υγεία, Σχεδιασμός el
dc.title Θεραπευτικά Αγροκτήματα. el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Θεραπεία, Κήπος, Αγρόκτημα, Φύση, Υγεία, Σχεδιασμός el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Κουλούρη, Δ., 2018. Θεραπευτικά Αγροκτήματα. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου. el
heal.abstract Με το πέρασμα των αιώνων έχει αποδειχθεί ότι η φύση έχει δυνατότητες επούλωσης τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών νοσημάτων του ατόμου. Η νοσηλεία μέσα σε ένα ήρεμο φυσικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να ηρεμήσουν, να γίνουν πιο υπομονετικοί και να ακολουθούν τις συστάσεις των γιατρών. Ακολουθώντας τους ρυθμούς της εξέλιξης της επιστήμης αλλά και των αναγκών που δημιουργούν οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, όπως και των επιπτώσεων αυτών, η θεραπευτική κηπουρική εξελίχθηκε σε θεραπευτική γεωργία και από τους μικρούς θεραπευτικούς κήπους των νοσοκομείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μεταπηδούμε σήμερα στα θεραπευτικά αγροκτήματα που πλέον έχουν αρχίσει να αναφαίνονται και είναι κυρίως αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η αναζήτηση και παρουσίαση των θεραπευτικών αγροκτημάτων, του τρόπου σχεδιασμού τους και της προσφοράς τους στην ανθρώπινη υγεία. Για τον λόγο αυτό έλαβε χώρα ανασκόπηση της διεθνής.Over the centuries, it has been proven that nature has healing potential for both the bodily and the mental diseases of the individual. Nursing in a tranquil natural environment can help patients calm down, become more patient, and follow physician recommendations. By following the rhythms of the evolution of science and the needs created by the requirements of modern life, as well as their effects, therapeutic gardening has evolved into healing agriculture, and from the small therapeutic gardens of hospitals and nursing institutions we are now switching to therapeutic farms have now begun to emerge and are mainly the result of a private initiative. The aim of this paper is to research and present the therapeutic farms, their way of planning and their supply to human health. For this reason a review of the international has taken place. el
heal.advisorName Πετρόπουλος, Νικόλαος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 61
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα