Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Καραδημήτρης, Χαράλαμπος el
dc.date.accessioned 2019-01-09T08:39:12Z
dc.date.available 2019-01-09T08:39:12Z
dc.date.issued 2019-01-09
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9614
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ιχνηλασιμότητα el
dc.subject Ελαιόλαδο el
dc.subject Traceability en
dc.subject Olive oil en
dc.subject Τεχνικές el
dc.subject Techniques en
dc.title Τεχνικές Ιχνηλασιμότητας Ελαιόλαδου. el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Ασφάλεια τροφίμων el
heal.identifier.secondary Πτυχιακή Εργασία el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2018
heal.bibliographicCitation Καραδημήτρης, Χ., 2018. Τεχνικές Ιχνηλασιμότητας Ελαιόλαδου. Πτυχιακή εργασία. Άρτα: Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. el
heal.abstract Η ελιά (Olea europaea L.) είναι μία από τις παλαιότερες γεωργικές καλλιέργειες σε όλο τον κόσμο και αποτελεί σημαντική πηγή ελαίου με ευεργετικές ιδιότητες για την ανθρώπινη υγεία. Το ελαιόλαδο παράγεται αποκλειστικά από τον καρπό της ελιάς (Olea europaea L.) και διαφέρει από τα περισσότερα φυτικά έλαια στη μέθοδο εκχύλισης, επιτρέποντάς του να καταναλωθεί σε ακατέργαστη μορφή, διατηρώντας έτσι τις βιταμίνες και άλλες φυσικές υγιείς υψηλής αξίας ενώσεις. Σε σύγκριση με τα συνήθως χρησιμοποιούμενα φυτικά έλαια, το κόστος του ελαιολάδου είναι υψηλότερο. Ως εκ τούτου, το ελαιόλαδο είναι πιο επιρρεπές σε αλλοίωση με άλλα φθηνότερα έλαια, προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη. Διατίθενται στο εμπόριο αρκετές ποιότητες ελαιολάδου, οι οποίες επίσης προσφέρονται με διαφορετικές τιμές. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης φθηνότερων ποιότητων ελαιολάδου σε καλύτερα διαβαθμισμένα για τους ίδιους οικονομικούς λόγους. Η παρουσία υλικού χαμηλότερης ποιότητας σε εξαιρετικά εκλεκτά ελαιόλαδα αποκαλύπτεται μερικές φορές με ειδικές αναλυτικές μεθόδους. Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για την παρακολούθηση της νοθείας των παρθένων ελαιολάδων με άλλα βρώσιμα έλαια. Τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία και η γνώση έχουν προχωρήσει σημαντικά στην καταπολέμηση της νοθείας. Ωστόσο, με τον ίδιο τρόπο, έχει αυξηθεί και η γνώση των υπευθύνων εξαπάτησης. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να προετοιμάσουν πιο εξελιγμένες νομιμοποιήσεις που κάνουν άχρηστες τις μεθοδολογίες που προτείνονται για την ανίχνευσή τους. Η ιχνηλασιμότητα στα τρόφιμα είναι μια πρόσφατα αναπτυγμένη αντίληψη ελέγχου του συνόλου της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας τροφίμων που θα μπορούσε να ανιχνευθεί σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Σε μια στενότερη έννοια, πραγματοποιείται γενετική ιχνηλασιμότητα για να διαπιστωθεί η γενετική ταυτότητα του φυτικού υλικού από το οποίο προέρχονται τα μετασχηματισμένα προϊόντα. Η αναγνώριση του γενετικού υποβάθρου των προϊόντων διατροφής έχει ως στόχο να αποδείξει την αυθεντικότητα των πολύτιμων τροφίμων και να αποθαρρύνει τη νόθευση με εξωγενή υλικά χαμηλότερου κόστους και αξίας. el
heal.advisorName Μελετίου, Γεράσιμος el
heal.committeeMemberName Μελετίου, Γεράσιμος el
heal.committeeMemberName Καριπίδης, Χαράλαμπος el
heal.committeeMemberName Χατζηζήσης, Λάμπρος el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων - Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 92 el
heal.fullTextAvailability false
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα