Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης & ο ρόλος του vοσηλευτή

Αποθετήριο DSpace/Manakin

 

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.author Μαλιγιάννη, Δανάη el
dc.date.accessioned 2019-01-11T10:59:25Z
dc.date.available 2019-01-11T10:59:25Z
dc.date.issued 2019-01-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9616
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αθηρωματικές πλάκες el
dc.subject Καρδιαγγειακές παθήσεις el
dc.subject Στεφανιαία νόσος el
dc.subject Υπερλιπιδαιμία el
dc.subject Θρόμβος el
dc.subject Atherosclerotic plaques en
dc.subject Cardiovascular diseases el
dc.subject Coronary artery disease el
dc.subject Hyperlipidemia el
dc.subject Thrombus el
dc.title Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης & ο ρόλος του vοσηλευτή el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-01-10
heal.bibliographicCitation Μαλιγιάννη, Δ., 2019. Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης & ο ρόλος του νοσηλευτή. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Η αθηρωμάτωση αποτελεί μια από τις δυσκολότερες παθήσεις παγκοσμίως. Θεωρείται δυσχερή κατάσταση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας και σε ευρύτερο επίπεδο για την κοινωνία. Δυστυχώς, προβληματίζει μεγάλο ποσοστό των ιατρών και των ερευνητών προκειμένου να δημιουργήσουν μια ασφαλή, άμεση, αποτελεσματική θεραπεία, που θα έχει διάρκεια στο χρόνο και που θα προστατεύει τον ασθενή. Η αθηρωμάτωση προκαλείται από την υπερλιπιδαιμία, σχηματίζοντας αθηρωματικές πλάκες στα τοιχώματα των αρτηριών. Η αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης στα αρχικά στάδια είναι φαρμακευτική ενώ όσο εξελίσσεται η νόσος και πολλές φορές χωρίς συντηρητική αγωγή, οδηγείται σε χειρουργική αντιμετώπιση. Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν αρκετοί προδιαθεσιακοί παράγοντες που επιταχύνουν τη δημιουργία πλακών, έχοντας ως αποτέλεσμα τη σπουδαιότητα της πρόληψης με βάση τους παράγοντες κινδύνου. Η κυριότερη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό είναι η ενημέρωση για την πάθηση, τις επιπτώσεις της, και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Όμως, μεγάλος αριθμός του πληθυσμού αδιαφορεί ή αγνοεί τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας που σκοπό έχουν μια υγιή ζωή καθώς και να επιβραδύνουν άσχημες για τη ζωή καταστάσεις, έχοντας ως συνέπεια υψηλά ποσοστά νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας. el
heal.abstract Atherosclerosis is one of the most difficult conditions in the world. It is considered a difficult situation for both patients and healthcare professionals and at a wider level for society. Unfortunately, it is a matter of concern for a large proportion of physicians and researchers to create a safe, immediate, effective, long-term treatment that protects the patient. Atherosclerosis is caused by hyperlipidemia, forming atherosclerotic plaques in the artery walls. The treatment of atherosclerosis in the initial stages is pharmaceutical, and as the disease progresses and often without conservative treatment, it is surgically treated. Undoubtedly, there are several predisposing factors that accelerate plaque creation, resulting in the importance of risk-based prevention. The main help that can be provided by the medical staff is information about the condition, its effects, and how to deal with it. However, a large number of the population is indifferent or ignorant of the instructions of health professionals who aim for a healthy life as well as slowing life-poor situations, resulting in high rates of morbidity and mortality. en
heal.advisorName Δανέλλα, Μαρία el
heal.committeeMemberName Παπανικολάου, Χριστίνα el
heal.committeeMemberName Μπακάρα, Θεοδώρα el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 122 el
heal.fullTextAvailability false


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αρχεία Μέγεθος Μορφότυπο Προβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο:

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στην ακόλουθη συλλογή(ές)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Εκτός από όπου ορίζεται κάτι διαφορετικό, αυτή η άδεια περιγράφετε ως:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα