Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Εκπαίδευση και αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Μελέτη περίπτωσης ΕΦΚΑ Ηπείρου

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Ρούγκα, Κωνσταντίνα el
dc.date.accessioned 2019-04-03T06:57:51Z
dc.date.available 2019-04-03T06:57:51Z
dc.date.issued 2019-04-03
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9858
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αξιολόγηση el
dc.subject ΕΦΚΑ el
dc.title Εκπαίδευση και αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Μελέτη περίπτωσης ΕΦΚΑ Ηπείρου el
dc.title Training and evaluation of public officials: case study EFKA Epirus en
heal.type masterThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής MAF -- A/A 0123 el
heal.classification Κοινωνική ασφάλιση -- Ελλάδα el
heal.classification Δημόσιοι υπάλληλοι -- Ελλάδα el
heal.classification Επαγγελματική εκπαίδευση el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-04-02
heal.bibliographicCitation Ρούγκα, Κ., 2019. Εκπαίδευση και αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων. Μελέτη περίπτωσης ΕΦΚΑ Ηπείρου. Μεταπτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Η συγκεκριμένη εργασία έχει τίτλο «Εκπαίδευση και αξιολόγηση δημόσιων υπαλλήλων, μελέτη περίπτωσης ΕΦΚΑ Ηπείρου» και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην κοινωνική πολιτική και κοινωνική ασφάλιση, περιγράφεται η ιστορική αναδρομή της και πως καταλήγουμε σήμερα στον νεοσύστατο ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εκπαίδευση του προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Περιγράφεται η σημασία της εκπαίδευσης, οι μέθοδοι της εκπαίδευσης, τα στάδια οργάνωσης καθώς και οι διαφορές μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση του προσωπικού του δημόσιου τομέα. Έτσι, περιγράφεται η σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, η ιστορική αναδρομή της αξιολόγησης, η διαδικασία της αξιολόγησης καθώς και ο σκοπός της. Επίσης, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού, τα κριτήρια για την αποτελεσματική αξιολόγηση, η ανατροφοδότησης της απόδοσης και η χρησιμότητα της αξιολόγησης. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας και το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας. Ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας και η βιβλιογραφία. el
heal.abstract This thesis is titled "Education and evaluation of civil servants, case study of EFKA of Epirus" and consists of five chapters. The first chapter introduces an introduction to social security, describes its historical turn and ends with the EFKA. The second chapter refers to the training of staff in the public sector. The importance of education, methods of education, organizational steps and differences between the private and the public sectors are described. The third chapter refers to the assessment of public sector staff. This explains the importance of evaluating staff performance, the historical review of the evaluation, the evaluation process and its purpose. It also highlights the strengths and weaknesses of staff performance assessment, the criteria for effective evaluation, performance feedback, and the usefulness of evaluation. The fourth chapter includes the research methodology and the fifth chapter includes the results of the survey. Below are the findings of the research and the bibliography. en
heal.advisorName Ναξάκης, Χαρίλαος el
heal.committeeMemberName Καραμάνης, Κωνσταντίνος el
heal.committeeMemberName Γαλανού, Αικατερίνη el
heal.academicPublisher Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 84 el
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Λογιστική - Χρηματοοικονομική και Διοικητική Επιστήμη el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics