Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Έλκος στομάχου και νοσηλευτικές παρεμβάσεις

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Θεοδωρακοπούλου, Ελπίδα el
dc.contributor.author Δεληβός, Αθανάσιος el
dc.date.accessioned 2019-04-04T05:51:57Z
dc.date.available 2019-04-04T05:51:57Z
dc.date.issued 2019-04-04
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9861
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Έλκος el
dc.subject Στομάχι el
dc.subject Παρεμβάσεις el
dc.subject Νοσηλευτική el
dc.title Έλκος στομάχου και νοσηλευτικές παρεμβάσεις el
heal.type bachelorThesis el
heal.classification Νοσηλευτική el
heal.language el el
heal.access free el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-03-29
heal.bibliographicCitation Θεοδωρακοπούλου, Ε. & Δεληβός Α., 2019. Έλκος στομάχου και νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Πτυχιακή εργασία. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Νοσηλευτικής. el
heal.abstract Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναλύσουμε μια από τις πιο σοβαρές παθήσεις του στομάχου, το έλκος, καθώς και το ρόλο του νοσηλευτή στη θεραπεία του. Αρχικά θα αναλύσουμε τον στόμαχο από την πλευρά της ανατομίας και στη συνέχεια από την πλευρά της φυσιολογίας. Θα δούμε τους προδιαθεσικούς παράγοντες καθώς και τον τρόπο ζωής που μπορεί να οδηγήσει σε έλκος. Θα αναλύσουμε τα συμπτώματα του, τις μεθόδους θεραπείας καθώς και τις επιπλοκές που πιθανόν να εμφανιστούν μετά την θεραπεία. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα ασχοληθούμε με τον ρόλο του νοσηλευτή και τη συμβολή του στην θεραπεία του έλκους. Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουμε στη διάγνωση, πώς αντιμετωπίζουμε τις επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν σε ασθενείς με έλκος στομάχου, καθώς επίσης και τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο νοσηλευτής σε ασθενείς που φέρουν τη νόσο αυτή. Στο τρίτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα άρθρα που διερευνήθηκαν σχετικά με το έλκος στομάχου και τον τρόπο αντιμετώπισης του. Υλικό και μέθοδος: Το υλικό συλλέχθηκε μετά από μια λεπτομερή μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, συγκεκριμένα στο PubMed, Science Direct και στο Google Scholar. Η επιλογή των άρθρων και των βιβλίων βασίστηκε στη χρήση των λέξεων κλειδιών (έλκος στομάχου, αντιμετώπιση του έλκους στομάχου, χειρουργική επέμβαση του έλκους στομάχου, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού), καθώς και τις τελευταίες δημοσιεύσεις των νέων δεδομένων σχετικά με το αντικείμενο αυτής της έρευνας. Σκοπός: Στόχος αυτής της βιβλιογραφικής πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη του έλκους στομάχου και η σωστή αντιμετώπιση του από τον νοσηλευτή. Αποτελέσματα: Το έλκος στομάχου είναι μια σοβαρή αλλά και συχνή νόσος του στομάχου και η εμφάνιση της οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η λοίμωξη από μικρόβια, το στρες, η κακές διατροφικές συνήθειες και η κληρονομικότητα είναι μερικοί προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση της νόσου. 4 Λέξεις κλειδιά: έλκος στομάχου, αντιμετώπιση του έλκους στομάχου, χειρουργική επέμβαση του έλκους στομάχου, ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. el
heal.abstract In this particular essay, peptic ulcer will be analyzed, which is considered one of the most serious diseases of the stomach. The role of nursing treatment will also be studied regarding its therapy. To start with, stomach will be analyzed from the aspect of anatomy and physiology, while later on the predisposing factors and the lifestyle habbits which contribute to the recurrence of peptic ulcer will be studied. Focus will be given to the symptoms and the ways of treatment of the disease, as well as the complications that might occur after the therapy. On the second part, the role of the nurse and his contribution to the treatment of peptic ulcer will be issued. Finally, the highlight will be given to the diagnostic paths, the complications of the disease as well as the interventions the nurse might use in patients with peptic ulcer. In the third part of the study, the articles regarding peptic ulcer and its treatment will be presented. Material and method: the source was collected after a detailed study of the international bibliography in the web database, and specifically on PubMed, Science Direct and Google Scholar. The choice of the articles and books was based on the use of key words (peptic ulcer, treatment of peptic ulcer, surgical treatment of peptic ulcer, H. pylori) as well as in the latest publishes of new data relevant to the objective of this research. Aims: The purpose of this database review is the study of peptic ulcer and the correct accurate treatment by the nurse. Results: Peptic ulcer is a serious as well as a common disease of the stomach and its recurrence is caused by the number of factors. Microbiological infections, stress, bad dietary habits and gene inherittence are some of the predisposing factors for the recurrence of the disease. Key Words: peptic ulcer, treatment of peptic ulcer, surgical treatment of peptic ulcer, H. pylori) en
heal.advisorName Ματσούλη, Λευκοθέα el
heal.committeeMemberName Πάσχου, Αθηνά el
heal.committeeMemberName Ζαμπίρα, Ίρις el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Νοσηλευτικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 67 el
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics