Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Σκλήρυνση κατά πλάκας 1758
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 1469
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 1284
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 1046
Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης 1007
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 882
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 840
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 743
Λάζαρος Κουλαξίζης: Μια βιογραφική προσέγγιση 722
Δυσλεξία 717