Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Σκλήρυνση κατά πλάκας 2125
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 1641
Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης 1412
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 1399
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 1346
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 1313
Λάζαρος Κουλαξίζης: Μια βιογραφική προσέγγιση 1046
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 1045
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 954
Συμβουλευτική γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ζητήματα οριοθέτησης 879