Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 271
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία. Αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία στην πρώτη σχολική ηλικία 195
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 179
Εκπαίδευση και ένταξη παιδιών με σύνδρομο Down 176
Προβλήματα διάγνωσης, ορισμού και ταξινόμησης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νοητικής υστέρησης. Προτάσεις ψυχοπαιδαγωγικής πλαισίωσης και αναφορά στις σύγχρονες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις 153
Το παιχνίδι και η συμβολή στη προσχολική ηλικία 150
"... Ηλεκτρονικό επιχειρείν ..." 132
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 132
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 129
Θεωρητική προσέγγιση του όρου της νοητικής υστέρησης 129