Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Σκλήρυνση κατά πλάκας 2861
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 1983
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 1945
Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης 1842
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 1805
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 1711
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 1365
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 1346
Χορήγηση υλικού παρέμβασης σε περίπτωση μαθητή Β' τάξης Δημοτικού σχολείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 1300
Συμβουλευτική γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ζητήματα οριοθέτησης 1271