Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Σκλήρυνση κατά πλάκας 2796
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 1865
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 1843
Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης 1726
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 1713
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 1589
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 1298
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 1253
Λάζαρος Κουλαξίζης: Μια βιογραφική προσέγγιση 1186
Χορήγηση υλικού παρέμβασης σε περίπτωση μαθητή Β' τάξης Δημοτικού σχολείου με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 1134