Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία. Αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία στην πρώτη σχολική ηλικία 137
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 129
Προβλήματα διάγνωσης, ορισμού και ταξινόμησης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νοητικής υστέρησης. Προτάσεις ψυχοπαιδαγωγικής πλαισίωσης και αναφορά στις σύγχρονες λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις 126
Εκπαίδευση και ένταξη παιδιών με σύνδρομο Down 109
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 104
Θεωρητική προσέγγιση του όρου της νοητικής υστέρησης 102
Διαταραχές επικοινωνίας σε αναπτυξιακές διαταραχές και στη νοητική υστέρηση 96
"... Ηλεκτρονικό επιχειρείν ..." 92
Αυτισμός: μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή: πολυπαραγοντική προσέγγιση αναπτυξιακής διαταραχής αυτιστικού φάσματος 88
Το παιχνίδι και η συμβολή στη προσχολική ηλικία 85