Στατιστικές

Σύνολο Επισκέψεων

Προβολές
Σκλήρυνση κατά πλάκας 1461
Αυτισμός και σύνδρομο Asperger. (Παρουσίαση των διαταραχών και μελέτη περίπτωσης παιδιού με σύνδρομο Asperger) 1248
Δυσλεξία. Θεωρητική, διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 950
Αποκατάσταση φωνής μετά από ολική λαρυγγεκτομή 867
Γενετικά σύνδρομα νοητικής καθυστέρησης 789
Αυτισμός, σταθμισμένα τεστ αξιολόγησης στον ελληνικό πληθυσμό και τρόποι παρέμβασης 733
Λάζαρος Κουλαξίζης: Μια βιογραφική προσέγγιση 654
Το παιδαγωγικό έργο του Ovide Decroly 623
Κλινικά χαρακτηριστικά, αξιολόγηση και θεραπευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του αυτισμού. 615
Μελέτη περίπτωσης παιδιού ηλικίας 8 ετών με νοητική υστέρηση. Αξιολόγηση μέσω του ερωτηματολογίου του Achenbach και παρέμβαση με εφαρμογή της μεθόδου "Πινακωτή" 573