Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η τάση του πληθοπορισμού (crowdsourcing) στο σύγχρονο περιβάλλον

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κωτσαντή, Μαριέττα el
dc.date.accessioned 2019-10-08T13:05:57Z
dc.date.available 2019-10-08T13:05:57Z
dc.date.issued 2019-10-08
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/10438
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Πλήθος el
dc.subject Ανάθεση el
dc.subject Πλατφόρμα el
dc.subject Crowd en
dc.subject Αssignment en
dc.subject Platform en
dc.title Η τάση του πληθοπορισμού (crowdsourcing) στο σύγχρονο περιβάλλον el
dc.title The crowdsourcing trend in the modern en
heal.type bachelorThesis
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0577 el
heal.classification Καινοτομία el
heal.classification Innovation en
heal.language el
heal.access account
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Κωτσαντή, Μ., 2019. Η τάση του πληθοπορισμού (crowdsourcing) στο σύγχρονο περιβάλλον. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Το έργο αυτό επικεντρώνεται στο crowdsourcing, στην πρακτική της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων που παραδοσιακά εκτελούνται από μια μικρή ομάδα επαγγελματιών σε μια άγνωστη, μεγάλη κοινότητα ατόμων. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο το crowdsourcing έχει γίνει μια σημαντική μορφή οργάνωσης της εργασίας, ποιες κύριες μορφές crowdsourcing υπάρχουν σήμερα και ποιες τάσεις crowdsourcing θα έχουν πιθανές επιπτώσεις στην κοινωνία στο μέλλον. Η μελέτη αφορά την παραγωγή και ανάπτυξη του crowdsourcing, μέσω της εξέτασης των μεγάλων σύγχρονων πλατφορμών crowdsourcing. Το Crowdsourcing επιτρέπει δραστηριότητες που εκτελούνται παραδοσιακά από ένα συγκεκριμένο άτομο να ανατίθενται σε μια άγνωστη, μεγάλη κοινότητα ατόμων. Η ιδέα μπορεί επίσης να διευρυνθεί, ώστε να περιλαμβάνει το κοινό που συμμετέχει ενεργά σε μια διαδικασία καινοτομίας / παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. Το φαινόμενο του crowdsourcing αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και έχει τη δυνατότητα να διεισδύσει βαθιά σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Τέλος, αν και οι τεχνικές που αξιοποιούν τα δεδομένα από το πλήθος μπορούν να χρονολογηθούν πολύ πριν από την ηλικία των υπολογιστών, η ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει οδηγήσει στην άνοδο του crowdsourcing τα τελευταία χρόνια. el
heal.abstract This work focuses on crowdsourcing, the practice of outsourcing activities traditionally performed by a small group of professionals in an unknown, large community of individuals. Below is the way in which crowdsourcing has become an important form of work organization, which major forms of crowdsourcing exist today and what crowdsourcing trends will have a potential impact on society in the future. The study concerns the production and development of crowdsourcing through the exploration of today's large crowdsourcing platforms. Crowdsourcing allows activities traditionally performed by a particular person to be assigned to an unknown, large community of individuals. The idea can also be broadened to include the audience that is actively involved in a large-scale innovation / production process. The phenomenon of crowdsourcing is growing rapidly and has the potential to penetrate deeply into many aspects of human life. Finally, although techniques that use data from the crowd can be dated well before the age of computers, the rapid growth of the internet has led to the rise of crowdsourcing in recent years. en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Τσιλιγιάννη, Κωνσταντίνα el
heal.committeeMemberName Κιτσαντάς, Θωμάς el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 66
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics