Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Χορήγηση του Αθηνά Τεστ σε μελέτη περίπτωσης παιδιού πρώτης σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Δρόσου, Ιουλία el
dc.contributor.author Παλαμίδα, Ευαγγελία el
dc.date.accessioned 2014-07-03T07:10:58Z
dc.date.available 2014-07-03T07:10:58Z
dc.date.issued 2014-07-03
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/488
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Ειδική γλωσσική διαταραχή el
dc.subject Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ/Υ) el
dc.subject Διαφοροδιάγνωση el
dc.subject Παρεμβάσεις el
dc.subject Αθηνά τεστ el
dc.title Χορήγηση του Αθηνά Τεστ σε μελέτη περίπτωσης παιδιού πρώτης σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές el
heal.type bachelorThesis
heal.classification Τεστ Λογοθεραπείας el
heal.classification Μαθησιακές δυσκολίες el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2014-05
heal.abstract Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη περίπτωσης δύο παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές διαταραχές, ΔΕΠ/Υ και ΕΓΔ αντίστοιχα, με τη χρήση του εργαλείου Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης Αθηνά Τεστ προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν συννοσηρότητα αυτών των διαταραχών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή μη. Η εργασία αναπτύσσεται σε δύο διακριτές ενότητες, με τη μια να κάνει λόγο στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των δύο ανωτέρω διαταραχών και την άλλη στην παρουσίαση των δεδομένων και αποτελεσμάτων της έρευνας. Να σημειωθεί, ωστόσο, πως τα παιδιά ακολούθησαν ένα πρόγραμμα παρέμβασης με βάση τα ευρήματα του τεστ και έπειτα αξιολογήθηκαν και πάλι για μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων. Η πρώτη ενότητα ασχολείται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, με τη βιβλιογραφική αναφορά της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής και της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, προσδιορίζονται τα κλινικά χαρακτηριστικά των δύο διαταραχών, η διαφορική τους διάγνωση από άλλες παρόμοιες τους και προτείνονται προγράμματα παρέμβασης όπως τα συστήνει η σύγχρονη βιβλιογραφία. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας εστιάζει στη μελέτη περίπτωσης των δύο παιδιών με το εν λόγω εργαλείο. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του εργαλείου Αθηνά Τεστ και στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης των παιδιών. Έπειτα, γίνεται λόγος στα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία τα παιδιά ακολούθησαν μέσα σε ένα διάστημα πέντε μηνών, και εν τέλει στα αποτελέσματα της επαναξιολόγησης τους. Ακολουθεί, κλείνοντας, η συγκριτική παρουσίαση των δυο διαταραχών (ΔΕΠ/Υ & ΕΓΔ) με βάση τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν από τη δεύτερη αξιολόγηση των δύο παιδιών. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι: Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους του ειδικούς, καθώς με έναν εύκολο και σύντομο τρόπο μπορούν να εξασφαλίσουν πληθώρα κρίσιμων διαγνωστικών πληροφοριών. Διαμορφώνεται, επίσης, η άποψη πως δεν υπάρχει συννοσηρότητα των δύο ανωτέρω διαταραχών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με βάση πάντα το δείγμα μελέτης, αλλά υπάρχει σημαντική ομοιότητα στην κλινική τους εικόνα και στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται στα παιδιά. el
heal.advisorName Ζακοπούλου, Βικτωρία el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 196
heal.fullTextAvailability true


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics