Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα σήμερα

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Κανταράκια, Κυριακή el
dc.date.accessioned 2019-02-11T06:57:56Z
dc.date.available 2019-02-11T06:57:56Z
dc.date.issued 2019-02-11
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9670
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Ηλεκτρονική Τραπεζική el
dc.subject Ηλεκτρονικές Συναλλαγές el
dc.subject Κίνδυνοι el
dc.subject Ασφάλεια el
dc.subject Online transactions en
dc.subject Risks en
dc.subject Security en
dc.subject E-banking el
dc.title Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα σήμερα el
dc.title Electronic Banking in Greece en
heal.type bachelorThesis el
heal.generalDescription Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - FIN - A/A 0518 el
heal.classification Διαδικτυακή τραπεζική -- Ελλάδα el
heal.classification Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες -- Υπηρεσίες πελατών el
heal.language el el
heal.access account el
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019-01-08
heal.bibliographicCitation Κανταράκια, Κ., 2019. Η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα σήμερα. Πτυχιακή εργασία. Πρέβεζα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. el
heal.abstract Στόχος της εργασίας αυτής είναι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών γύρω από το σχετικά νέο για την Ελληνική οικονομική πραγματικότητα, εναλλακτικό κανάλι πληρωμών(e-banking). Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση γύρω από την ηλεκτρονική τραπεζική. Το e-banking εκτός από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες, (αναφέρονται αναλυτικά αργότερα), έχει και κινδύνους τους οποίους πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και έπειτα να αντιμετωπίσουν. Ο ρόλος της πτυχιακής είναι να ενημερώσει τους χρήστες για τα παραπάνω αλλά και για το τεχνολογικό υπόβαθρο που καθιστά την ηλεκτρονική τραπεζική εφικτή, ώστε η εικόνα του αναγνώστη να είναι πιο ολοκληρωμένη. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής, το τεχνολογικό υπόβαθρο, τους κινδύνους και την ασφάλεια, όπως προαναφέρθηκε, με απλό και κατανοητό τρόπο ώστε όλοι οι αναγνώστες να μπορούν εύκολα να το καταλάβουν. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση της ηλεκτρονικής τραπεζικής, των μορφών της και των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω αυτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενείς αναφορά στην ιστορία της ηλεκτρονικής τραπεζικής αλλά και των συναλλαγών που προσφέρει. Επιπροσθέτως, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι μορφές του e-banking και κατ’ επέκταση τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τόσο για τα τραπεζικά ιδρύματα όσο και για τους πελάτες. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο μέρους γίνεται αναλυτική αναφορά στις τέσσερις πιο δημοφιλές τράπεζες της Ελλάδας και των υπηρεσιών e-banking που προσφέρουν στους πελάτες τους. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται έρευνες της Eurostat,της ELTURN και της ΕΕΤ , σχετικά με τα ποσοστά χρήσης της ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις δομές που καθιστούν δυνατή την ίδια την ύπαρξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής με την σημερινή της μορφή. Ξεκινώντας με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η τεχνολογία διαδικτύου καθώς και το ίδιο διαδίκτυο. Έπειτα αναλύονται οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογίες των ανέπαφων συναλλαγών. Στα δύο τελευταία κεφάλαια γίνεται εκτενείς αναφορά στους κινδύνους με τους οποίους μπορεί να έρθει αντιμέτωπος ο πελάτης στον ηλεκτρονικό κόσμο, και στο κεφάλαιο πέντε δίνονται λύσεις και τρόποι αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. el
heal.abstract The aim of this thesis is to provide readers with the necessary information about the relatively new to the Greek economic reality, alternative payment channel (e-banking). Readers have the opportunity to acquire a more integrated and completed knowledge about online banking.In addition to the services offered to users by e-banking, (detailed later), has risks that users must be able to identify and then deal with. The thesis's role is to inform users about the above and the technological background that makes electronic banking feasible, so that the reader is adequately informed about the technology and e-banking itself. Furthermore, this thesis also refers to the services of electronic banking, the technological background, the risks and the security, as mentioned above, in a simple and comprehensible way making it easier for all the readers to understand. The thesis is divided into two parts. In the first part there is an analysis of the electronic banking, its forms and the transactions that are processed through them. In the first chapter there is an extensive reference to the history of the electronic banking and the transactions it offers. More extensively, the second chapter analyses the forms of e-banking and thus the advantages and disadvantages of both banking institutions and customers. Then, in the third chapter, a detailed reference is made to the four most popular banks in Greece and the e-banking services they offer to their customers. Finally, the fourth chapter mentions surveys by Eurostat, Elturn and the SCF on the rates of use of electronic banking in Greece and Europe. In the second part of the thesis, reference is made to the structures that enable the very existence of electronic banking in its current form. Starting with the first chapter in which the leading role is played by Internet technology and the Internet in this. Then the wireless telecommunications and the technologies of intact transactions are analysed. In the last two chapters, extensive reference is made to the risks that the client may encounter in the electronic World and chapter five provides solutions and ways to deal with these risks. en
heal.advisorName Αναγνωστάκης, Αριστείδης el
heal.committeeMemberName Τριάρχη, Ειρήνη el
heal.committeeMemberName Παππά, Παρασκευή el
heal.academicPublisher Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής el
heal.academicPublisherID teiep el
heal.numberOfPages 105 el
heal.fullTextAvailability false


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics