Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου  

Γονεϊκό άγχος και στρατηγικές αντιμετώπισης μητέρων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

DSpace/Manakin Repository

 

Show simple item record

dc.contributor.author Καραδήμου, Ιουλία el
dc.date.accessioned 2019-05-07T08:27:28Z
dc.date.available 2019-05-07T08:27:28Z
dc.date.issued 2019-05-07
dc.identifier.uri http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/9923
dc.rights Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ *
dc.subject Αναπτυξιακές διαταραχές el
dc.subject Γονεϊκό άγχος el
dc.subject Προγνωστικοί παράγοντες el
dc.title Γονεϊκό άγχος και στρατηγικές αντιμετώπισης μητέρων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος el
heal.type masterThesis
heal.classification Λογοθεραπεία el
heal.language el
heal.access free
heal.recordProvider Τ.Ε.Ι. Ηπείρου el
heal.publicationDate 2019
heal.bibliographicCitation Καραδήμου, Ι., 2019. Γονεϊκό άγχος και στρατηγικές αντιμετώπισης μητέρων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Μεταπτυχιακή εργασία. Ιωάννινα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Λογοθεραπείας. el
heal.abstract Οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι μια ομάδα διαταραχών που διέπονται από ποικίλα συμπτώματα που επηρεάζουν την νοητική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Πρόκειται για διαταραχές που έχουν προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια, αφού πρόκειται για πολυπαραγοντικές και εξελικτικές καταστάσεις. Η επιτυχής έκβαση της θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται άμεσα από τους γονείς, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα το παιδί τους και έχουν μια μοναδική και αναντικατάστατη αλληλεπίδραση μαζί του. Για το λόγο αυτό, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί το γονεϊκό άγχος, οι παράγοντες που το επηρεάζουν, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους οι γονείς αντιδρούν σε αυτό, υιοθετώντας συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης. Το δείγμα αποτέλεσαν μητέρες τριάντα παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια: 1. Το Parental Stress Index (PSI), για την εκτίμηση του επιπέδου του γονεϊκού άγχους και τους παράγοντες που το επηρεάζουν και 2. Το Brief -COPE για την εκτίμηση των στρατηγικών που υιοθετούν οι μητέρες προκειμένου να διαχειριστούν τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Από τη συγκεκριμένη μελέτη διεξήχθησαν αρκετά συμπεράσματα που αφορούν στην ψυχολογική κατάσταση και το βαθμό λειτουργικότητας των γονέων αυτών, τα οποία είναι σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς των παιδιών που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, βιώνουν πολύ υψηλότερα επίπεδα άγχους συγκριτικά με τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Το άγχος αυτό σχετίζεται κυρίως με τις δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές που παρουσιάζουν τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα. Επίσης, από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι η οικογενειακή κατάσταση και το μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο της οικογένειας δεν συσχετίζονται με τα επίπεδα άγχους που βιώνουν οι μητέρες. Ωστόσο, τα αποτελέσματα για το αν το άγχος επηρεάζεται από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας είναι διφορούμενα. Η εν λόγω μελέτη έδειξε ότι δεν συσχετίζεται, ενώ άλλες μελέτες επισημαίνουν ότι πρόκειται για έναν παράγοντα που επηρεάζει το γονεϊκό άγχος. Η διαφορά αυτή των αποτελεσμάτων πιθανόν να οφείλεται στον μικρό αριθμό συμμετεχόντων της εν λόγω έρευνας. Τέλος, όσον αφορά στους τρόπους διαχείρισης του άγχους που υιοθετούν οι μητέρες, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι περισσότερες μητέρες αντιμετωπίζουν το άγχος υιοθετώντας προσαρμοστικές στρατηγικές, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό του δείγματος αναζητά υποστήριξη από τους συνανθρώπους του. Επίσης, από τη σύγκριση που έγινε μεταξύ του τρόπου αντιμετώπισης του άγχους και των δημογραφικών χαρακτηριστικών, προέκυψε ότι οι στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους επηρεάζονται από την οικογενειακή κατάσταση, με τους διαζευγμένους να κάνουν συχνότερη χρήση ουσιών ή να αποδεσμεύονται συναισθηματικά. el
heal.advisorName Σιαφάκα, Βασιλική el
heal.academicPublisher Τμήμα Λογοθεραπείας el
heal.academicPublisherID teiep
heal.numberOfPages 65
heal.fullTextAvailability true
dc.contributor.master ΜΠΣ: Διεπιστημονική προσέγγιση αναπτυξιακών και επίκτητων διαταραχών επικοινωνίας el


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα Except where otherwise noted, this item's license is described as :
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics